« Úvod | Shadow Design.cz »

Byl to grázl..

Johann Georg GraselJOHANN GEORG GRASEL..každý snad zná slovo 
grázl, kdo se ale zamyslel nad tím, z čeho tohle slovo vzniklo? Dnes 
se toto slovo používá jako synonymum pro zlé a nepoctivé lidi. 
Ve slovníku najdeme, že je to uličník, darebák či lump. Nositel 
jména Grasel, po kterém nám slovo grázl zůstalo, měl včera výročí. 
Od jeho popravy uplynulo 31.ledna 190 let..

Johann Georg Grasel

Narozen 4. dubna 1790 Nové Syrovice u Moravských

Budějovic - popraven 31.ledna 1818 ve Vídni

Mezi zločince, které lidová tvořivost postupem času začala glorifikovat

jako odvážného loupežníka, který "bohatým bral a chudým rozdával"patřil

i Jan Jiří Grasel. Se svou zločineckou tlupou spáchal celkem 205zločinů.

Sám pak usmrtil dva lidi. Společně s ním bylo nakonec souzeno i 66 jeho

kumpánů.

Dva z nich - Ignác Stangel a Jakub Fähding byli popraveni na dvoře

rossauerských kasáren ve Vídni v ten samý den jako Grasel.

Otec negramotného "slavného loupežníka" Thomas Grasel byl sice

původním povoláním soudním sluhou, ale pro řadu zločinů byl úředně

označen jako "nebezpečný vagabund". Za své kriminální činy si odpykal

v letech 1792 - 1809 trest na brněnském Špilberku. Rovněž i jeho matka

Regina byla v roce 1801 uvězněna. Už jako devítiletý byl Jan Jiří

Grasel odsouzen pro drobné krádeže ke 14 dennímu vězení a zmrskání

metlou. První větší vloupání spáchal již v 16 letech společně s dalšími

zločinci v Raabsu v Rakousku. Jeho podíl z kořisti byl velmi žalostný -

dvě prostěradla a modrý přehoz přes postel... O šest let později - v

červnu 1812 umsrtil v Obergrünbachu hostinského Michaela Witzmanna.

Jiná podobizna zločince Grasela

Jiná podobizna Grasela

Průvodním znakem všech zločinů, které Grasel se svými kumpány

spáchal byla brutalita. Například v noci na 13. května 1814 se

vloupal společně s dalším zločincem Jakobem Fähdingem do fary

v Matějovci u Českého Rudolce k faráři Anselmu Lamačovi. Když

se farář hlukem probudil Grasel s Fähdingem se na něj vrhli a

surově ho zbili pěstmi do obličeje. Zatímco Fähding faráře půl

hodiny držel a neustále bil, Grasel faru prohledal a zmocnil

se jednoho dukátu, kapesních hodinek, několika kusů šatů,

stříbrných lžíc a potravin. O pár dnů později se Grasel vloupal

v obci Zweitl do domu 66leté Anny Marie Schindlerové. Protože m

u odmítla sdělit, kde má schované peníze, umlátil ji železnou tyčí.

Akční rádius Jana Jiřího Grasela a jeho loupežnické bandy byl na

tehdejší dobu neuvěřitelně velký. Zločiny páchal nejen v Dolních

Rakousích, zejména v okolí Gmundu, Raabsu, Zwettlu a Ober

Hollabrunnu, ale i na území jižních Čech a jižní Moravy a to

mezi Chlumem u Třeboně, Novou Bystřicí , Slavonicemi, Dačicemi,

Jemnicí a Znojmem. Kromě dvou vražd páchal Grasel se svými

kumpány především krádeže prosté, krádeže vloupáním a loupeže.

Oběťmi byli drobní kupci, řemeslníci, mlynáři a sedláci.

Největšího lupu se Grasel zmocnil u obchodníka Loidolta v

Grossieghartsu v Rakousku. Přestože mu odcizil velké množství zboží,

zejména látek v hodnotě 5 343 zlatých, od překupníka dostal pouhých

300 zlatých, které nerozdal chudým, ale prohýřil v hospodách.

O Graselově "šlechetnosti" svědčí i případ vloupání do koželužny

v Nové Bystřici, které provedl s Jacobem Fähdingem začátkem

listopadu 1814. Grasel mimo jiné u koželuha nalezl také 30

zlatých v měděných mincích, o které se rozdělil s druhem.

Dalších nalezených 100 zlatých ve stříbrných mincích však

před společníkem zatajil a nechal si je pro svou potřebu...

zase

Policejní vyhláška k dopadení Grasela

U prostého obyvatelstva postupně vzbuzoval Grasel a jeho

kumpáni opravdový strach. Svědčí o tom událost, která se

stala ve Studnici u Jindřichova Hradce v roce 1815. Když

Grasel se svým společníkem Zottlem šel do obchodu koupit

kořalku, byl lidmi poznán. Před obchodem na něj čekal

dav rozlícených lidí, kteří ho chtěli zadržet a předat

úřadům. Zottl byl shromážděnými lidmi skutečně zadržen,

ale Graselovi se podařilo uprchnout.

V listopadu 1815 byla po celých Čechách, na Moravě a v

Dolních Rakousech vyvěšena a vybubnována vyhláška s

vypsáním vysoké odměny 4000 zlatých za dopadení Jana

Jiřího Grasela. Ve vyhlášce bylo uvedeno, že pokud by

ke Graselovu dopadení přispěl jeho spolupachatel, měla

mu připadnout polovina odměny a byla mu slíbena beztrestnost.

Kdo by neoznámil jeho pobyt nebo mu pomáhal, měl být

potrestán podle § 194 tr. zák. na 3 až 4 roky těžkého

žaláře. Kdo oznámením jeho pobytu přispěje k zatčení,

měl dostat odměnu 500 zlatých. Zatykač byl doplněn

podrobným popisem osoby.

Největší zásluhu na dopadení Jana Jiřího Grasela měl

brněnský policejní ředitel von Okacz, který připravil

na Grasela důmyslnou léčku. Ke spolupráci získal jistého

Davida Mayera a bývalou zlodějku Penkhartovou. Oba nechal

dopravit do vězení v Drosendorfu, ve kterém si odpykávala

svůj trest jedna z Graselových milenek Terezie Hambergerová.

Mayer zinscenoval její útěk z vězení, čímž si získal její

bezmeznou důvěru a zprostředkovala mu setkání s hledaným z

ločincem. Za dramatických okolností a mimo stanovený p

lán byl Grasel zatčen 18. listopadu 1815 v hospodě v

rakouském Martersdorfu. Při zatýkání se bránil a Mayerovi

pomáhali k překonání Graselova odporu i v hospodě přítomní

vesničané. Poté byl Grasel umístěn do speciální klece ze

železných prutů a převezen k trestnímu soudu ve Vídni.

Policejní kresba Jana Jiřího Grasela

Vyšetřování zločinů spáchaných Janem Jiřím Graselem

a členy jeho bandy trvalo více než rok. Samotný protokol

o výslechu Grasela má 568 stran. Do trestní věci

"Grasel a spol." bylo zapleteno celkem 214 osob.

Několik vyšetřovanců během vazby zemřelo. Nakonec bylo

kriminálním soudem ve Vídni odsouzeno 59 zločinců k

mnohaletým trestům těžkého žaláře nebo k pevnostním

pracím v okovech. Grasel a dalších 7 zločinců pak bylo

souzeno vojenským soudem, neboť šlo navíc o vojenské

dezertéry. Tři z nich - Jan Jiří Grasel, Ignác Stangel

a Jakub Fähding byli odsouzeni k trestu smrti oběšením.

Veřejná poprava Jana Jiřího Grasela alias Johanna Georga

Grasela, známého také pod jménem Hansjágr či Niklo a jeho

dvou kompliců se konala v ranních hodinách 31. ledna 1817.

Rozsudek vojenského soudu byl vytištěn v nákladu 15.000 výtisků.

Válečná rada obdržela 1.400 výtisků a před popravou bylo

rozdáno 150 výtisků. Zbytek byl prodán po 10 krejcarech ve

prospěch slepých dětí po vojínech.

Grasel (uprostřed) a jeho kumpáni.

Ignác Stengel, Jan Jiří Grasel a Jakub Fähting

David Mayer skutečně obdržel vypsanou odměnu 4000

zlatých a navíc ještě 2509 zlatých za vynaložené náklady.

Později se prý stal nájemcem pivovaru ve Slavonicích.

Zlodějka Penkhartová obdržela od císařského dvora 400

zlatých, kanonýr Vollmost, mající největší podíl na

přemožení Grasela v hospodské bitce při zatýkání Grasela

dostal 130 zlatých a čtyři další vesničané pak 30 zlatých.

O několik let později byly na dvoře rossauerských kasáren

ve Vídni, kde proběhla exekuce nad Graselem a jeho dvěma

kumpány, prováděny zemní práce, při nichž byly nalezeny

kosterní pozůstatky. Stavební dělníci úlomky kostí vydávali

za Graselovy pozůstatky a prodávali je pověrčivým Vídeňákům

za vysoké ceny...

Jméno Grasel (grázl) je dodnes známé jako synonymum pro zlo

nejen v Čechách a na Moravě, ale ve všech německy mluvících zemích...

Archiv

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se