« Úvod | Shadow Design.cz »

Nízkoprahový klub..

Nízkoprahové kluby jsou určeny převážně dětem a mladým 
lidem, kteří by jinak svůj čas trávili na ulici.

Nízkoprahové kluby jsou určeny převážně dětem a mladým

lidem, kteří by jinak svůj čas trávili na ulici. Jsou

alternativou k různým zájmovým kroužkům a jiným

organizovaným aktivitám, navíc ale poskytují poradenství

a sociální servis. Přístup do nízkoprahových klubů není

omezen financemi, zájmem ani časem příchodu či odchodu,

návštěvníci mají svobodu volby a sami si určují čemu a

kdy se budou v prostoru klubu věnovat.Zásadní význam

klubů je v jejich poradenské a preventivní činnosti -

umožňují dětem a mládeži si popovídat, nebo se svěřit

se svými problémy. Vytvářejí pro děti a mládež chráněný

prostor, v němž dospívající najde svoje místo, což je

přesně to, co mnohdy ve větších městech a na anonymních

sídlištích chybí.

V klubech pracují zkušení a speciálně školení pracovníci.

V každém klubu rovněž platí přesná pravidla, která mimo

jiné zakazují užívání alkoholických nápojů, drog, násilí

či šikanu.

 

NZDM jsou součástí Typologie sociálních služeb

Ministerstva práce a sociálních věcí jako Nízkoprahová

zařízení pro děti a mládež.

V současné době existuje v ČR okolo 150 zažízení tohoto

typu.

Mají charakter klubových prostor, kam mohou cílové

skupiny docházet. Bývají propojena s prací streetworkerů –

terénních sociálních asistentů zaměřených na děti a

mládež. Součástí nabídky klubu jsou volnočasové aktivity

(především typu hraní stolního fotbálku apod.),

významnými výkony jsou sociální služby realizované v 

rámci kontaktní práce.

Ta je hlavním nástrojem tohoto typu služby.

Programy specifické prevence by měly být přirozenou

součástí ostatních aktivit NZDM a fungovat v jejich

kontextu. Program je uplatňován ve chvíli, setkají-li

se pracovníci se situací, kdy je možné efektivně

uplatnit připravené podklady. Prevence nemůže být

jednodimenzionální. Preventivní programy zaměřené

na minimalizování užívání drog musí být také

nevyhnutelně zaměřené na upravení dalších problémů v 

chování.

 

Děti a mládež, která přichází do 1.kontaktu s drogou

nebo se pohybuje mezi vrstevníky, kteří drogy užívají:

-          předat znalosti o rizicích užívání konkrétních

látek, provázet a motivovat k získání dovedností

rozpoznat rizika užívání a postojů, provázet při

reflektování vlastního postoje k užívání

-          předejít užití, oddálit 1.užití nebo alespoň

zmírnit rizika z 1. užití

-          zvýšit schopnosti reflexe vlastního chování

mezi vrstevníky užívajícími či experimentujícími

a odpovědnosti za ně

 

 

Děti a mládež, které pravidelně užívají drogy

(alkohol, marihuana):

-          předat znalosti o rizicích užívání konkrétních

látek, provázet a motivovat k získání schopnosti

reflektovat rizika užití a postojů odpovědnosti za

vlastní užívání, provázet při reflektování vlastního

užívání, předat znalosti a návody, jak postupovat v 

případě krizí souvisejících s akutní intoxikací,

jak poskytnout první pomoc intoxikovanému

-          zastavit nebo omezit užívání, omezit rizika z 

užívání plynoucí, omezit experimentování s vyšším

rizikem

-          zvýšit schopnost reflexe vlastního chování mezi

vrstevníky, abstinujícími ve smyslu zodpovědnosti,

a omezení návodného chování

-          předávat informace o síti služeb a o možnosti

vyhledat pomoc v případě krize, předávat a doprovázet

klienty do institucí návazné péče, budovat důvěru k 

institucím návazné péče

 

 

 

 

Archiv

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se