« Úvod | Shadow Design.cz »

Jak probíhá volba prezidenta republiky podle Ústavy:

Volba prezidenta má tři kola..

foto

První kolo: prezidentem je zvolen kandidát, který získal

nadpoloviční většinu hlasů všech poslanců i nadpoloviční

většinu hlasů všech senátorů. V opačném případě se do

čtrnácti dnů koná druhé kolo volby.

 

Druhé kolo: do druhého kola postupuje kandidát, který

získal nejvyšší počet hlasů ve Sněmovně, a kandidát,

který získal nejvyšší počet hlasů v Senátu. Zvolen je

kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných

poslanců i nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů.

V opačném případě se do čtrnácti dnů koná třetí kolo volby.

 

Třetí kolo: je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční

většinu hlasů přítomných poslanců a senátorů. Nebyl-li prezident

republiky zvolen ani ve třetím kole, konají se nové volby.


Archiv

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se