« Úvod | Shadow Design.cz »

Předdatek:-) k infernu..

Ďábel (z řeckého διάβολος - diabolos, „ten, který pomlouvá, obviňuje“)

je označení pro nadpřirozenou bytost, která je v mnoha náboženstvích

(křesťanství, islám, judaismus) ztělesněním zla. Ve stejném významu

se ale používají i jiná jména např. Démon, Satan nebo Lucifer.

Zatímco Satan nebo Lucifer je vlastní jméno a je tedy nejvýše jeden,

démon nebo ďábel je označení a proto jich může být víc.

Ďábel (nebo ďáblové) sídlí v pekle.

Další označení pro Satana je Samuel; toto jméno se používá při

magických obřadech a slouží jako pojmenování toho, jehož jméno se

nesmí vyslovit. Stejně jako nebeská armáda se skládá z mnoha stupňů

(cherubové, serafové, andělé, archandělé atd.), i pekelné hordy jsou

přísně oddělené: arcidémoni jsou přímo podřízení Satanovi a neustále

bojují o vyšší postavení. Řecké slovo „diabolos“ je vlastně složeninou

slov „dia“ - „ballo,(či inf. diaballein)“, která se mohou také přeložit

jako „roz“ - „-hazovat(-dělovat)“ a je tedy opakem slova „symballein“,

kteréžto pak znamená „dávat dohromady, spojovat“. Diablolos je tedy

i tím, kdo rozděluje, rozptyluje, možno také říci vnáší chaos do věcí,

je to ten který se snaží o rozpad na místo bytí v jednotě.

Posednutí ďáblem

Čím méně sensitivní člověk je, tím menší je pravděpodobnost toho,

že by si ho Ďábel vybral za oběť k posednutí. Mysl více sensitivních

je otevřená nadpřirozeným silám a touto cestou se k nim může dostat

i ďábel. Nebo také tím, že dotyčný sám využívá jeho síly.

Posedlost jde od psychických potíží rozeznat tak, že dotyčnému

nepomáhají na jeho záchvaty obyčejné léky.


Archiv

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se