« Úvod | Shadow Design.cz »

Soudobé Evropské trendy v sociální politice..

5 akcentů vývoje:

 • přechod od pasivního pečování (sociální past) k rehabilitaci
 • deinstitucionalizace
 • podpora motivace k výdělečné činnosti
 • od kategorizace potřeby ke zdůraznění nedostatku
 • podpora dostupnosti
Tendence v posledních 100 letech:
 • UDRŽITELNOST - rovnováha v solidaritě mezi těmi, co platí a berou - napříč politického spektra, dohoda politiků + přijetí národem
 • CÍLENOST - stojí méně, než paušál; zmírnění sociální stratifikace
 • MOTIVACE - k návratu do přirozeného prostředí; předpoklady k tomu, že se klient o sebe trochu stará sám
 • UNIFORMIZACE - stejnost, stejné podmínky pro start, pro všechny - rovnost příležitostí
 • UNIVERZALIZACE - důstojný život pro všechny (ne pro skupiny), bez rozdílů x diskriminaci
 • KOMPLEXNOST - úplnost ošetření sociální události - identifikace (peníze x služba), nutný přesný odhad kam peníze a kam službu - nezbytné spolupodílení objektu; komplexnost nesmí přesáhnout motivaci
 • SUBSIDIARITA - nejblíže ke klientovy (1.obec)
 • GARANCE - co bylo slíbeno, bude dodrženo - v prostoru a čase --- ekonomická a regulační (fungování, pravidla, kontrola)
 • DEINSTITUCIONALIZACE - terénní služby
 • DEETATIZACE - odstátnění


Archiv

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se