« Úvod | Shadow Design.cz »

Pár mýtů v drogové problematice..

...pár vět o marihuaně, LSD, kontaktních centrech a v podstatě o tom, o čem už jste jistě něco slyšeli..teď jde o to, co..

 

Absťáky: Během tzv. „absťáku“ po vysazení heroinu se neumírá.
S podporou lékařů a medikamentů je stav snesitelný a zvládnout jej může každý.
Při závislosti na alkoholu nebo benzodiazepinech (např. Rohypnol, Neurol, Diazepam), mohou nastat vážné komplikace až smrt, ústavní detoxikace s dohledem profesionálů je výrazně doporučená.
Po detoxu je vhodná léčba ze závislosti, jinak uživatel riskuje relaps (znovuužití drogy).
Léčba samotná je mnohem delší a v mnoha ohledech náročnější, než několikadenní odvykací stav.
Detoxikaci může zprostředkovat např. kontaktní centrum, některá léčebná zařízení disponují vlastní detoxikační jednotkou.

Halucinogeny: rozšiřují vědomí a přispívají k duchovnímu rozvoji člověka? Užívání halucinogenů má prastarou tradici. Účelem rituálu je navodit situaci spojení s božstvem. V našich podmínkách ovšem neexistují takové tradiční rituály a účelem užití bývá častěji intoxikace samotná. Ojediněle se vyskytují případy, kdy užití drogy zanechá trvalé následky, např. v podobě psychózy.
V kulturách, kde se halucinogeny užívají, existuje autorita šamanů nebo čarodějů, kteří jsou schopni s těmito látkami zacházet a zasvětit do jejich užívání další osoby. U nás šamanská tradice není, nepočítáme-li šarlatány ovlivněné hnutím new age a nespočet importérů různých cizokrajných duchovních nauk. To neznamená, že mezi nimi nenajdeme lidi zodpovědné a kompetentní. Pravděpodobnost, že narazíme na šarlatána, je ale tak vysoká, že doporučujeme raději nehledat. Duchovní autority různých směrů se shodují v tom, že člověk má stát pevně nohama na zemi a umět řádně fungovat v realitě, jak ji známe. Pokud člověk necítí pevnou půdu pod nohama v kvalitě mezilidských vztahů, práci, volného času, atd., měl by se experimentům s halucinogenními drogami obloukem vyhnout. Pohybovat se ve virtuální realitě zprostředkované drogou může být atraktivní – tím atraktivnější, čím je běžná, „provozní“ realita šedivější a méně zábavná.

Marihuana: Je neškodná a v normálu?

Marihuana je droga, neboť za drogu považujeme takovou látku, která má psychotropní efekt (ovlivňuje prožívání a chování člověka) a její užívání může vést k závislosti. Rizika nelze předem s naprostou jistotou odhadnout a určit, jaký bude mít droga okamžitý nebo dlouhodobý vliv na konkrétního jedince. Velká část pravidelných uživatelů marihuany bude dlouhodobě bez výraznějších potíží. Na část uživatelů ale zanechá marihuana nepříjemné stopy: užívání marihuany jim brání vést plnohodnotný život nebo se dokonce stávají pacienty psychiatrických zařízení. Zhodnotit, jaký měla marihuana podíl na jejich potížích (oddělit příčiny od následků), je zpětně často nemožné.
Je pravda, že každý uživatel marihuany riskuje vypuknutí duševního onemocnění (psychózy).
Ale: marihuana sama duševní chorobu nezpůsobí, jen může přispět k jejímu vypuknutí, pokud je člověk predisponován. Ovšem nikdo o sobě nemůže říci, že takové dispozice nemá. Také hladina stresu, která stačí k probuzení duševního onemocnění, je u každého jiná. U někoho je to jeden nebo několik experimentů s marihuanou, jiný neonemocní psychózou ani po letech užívání nejrůznějších drog. Je pravda, že část uživatelů marihuany přechází během své drogové kariéry na tzv. tvrdé drogy – v našich podmínkách především pervitin a heroin. Je pravda, že většina klientů léčících se ze závislosti na drogách má ve své anamnéze užívání marihuany. Ale: marihuana sama k tvrdým drogám nevede (stejně jako k nim nevede třeba tabák a alkohol). Uživatelé marihuany (coby nelegální drogy) se ale častěji ocitají v prostředí, kde jsou dostupné další drogy. Počet uživatelů marihuany se v ČR odhaduje na 200.000 až 450.000, počet tzv. problémových uživatelů drog (injekčních uživatelů opiátů a pervitinu) se pohybuje mezi 37.000 až 45.000. Z toho je zřejmé, že na tvrdé drogy přechází pouze menší část uživatelů marihuany. Teorie „vstupní drogy“ tedy neplatí. Drogová kariéra je kontinuální proces, ovlivněný individuálně mnoha faktory. Přechod z jedné drogy na druhou (nebo přechod na rizikovější způsob aplikace) je ale vždy významný mezník v životě uživatele, kde rizika jsou jen částečně předvídatelná a důsledky často katastrofální.Marihuanu kouří obrovské množství lidí – je to tedy normální? Pojetí normality je několik. Jedno z nich počítá s tím, že normální je to, co dělá většina (a je fakt, že většina středoškoláků, alespoň v některých regionech, má zkušenost s marihuanou), pak tedy platí, že u středoškoláků je zkušenost s marihuanou normální. Podle jiného pojetí je normální to, co člověku prospívá, co mu neškodí. A to je v případě marihuany přinejmenším sporné. Mnozí uživatelé argumentují tím, že marihuana je léčivá, v některých zemích ji lékaři předepisují na množství potíží (ke zmírnění bolesti, jako podpůrný lék pro nemocné roztroušenou sklerózou, užití má v očním lékařství, podporuje chuť k jídlu). Většina kuřáků marihuany ji konzumuje nikoliv pro léčivý efekt, ale kvůli psychotropním účinkům. Poruchy spojené s užíváním drog z konopí (marihuana, hašiš, hašišový olej), mají svoje legitimní místo a diagnostické kódy v Mezinárodní klasifikaci nemocí.

Přírodní drogy neškodí? Každá droga ať už přírodní nebo syntetická sebou nese vedlejší účinky a zdravotní rizika. Příkladem je zcela přírodní halucinogen durman, považovaný za vysoce nebezpečnou drogu, nebo „polopřírodní“ heroin, získávaný z přírodní suroviny – opia.

Kontaktní centrum (terénní programy) pomáhají feťákům a tahaj je sem? 
Kontaktní centra a terénní programy, souhrnně tzv. nízkoprahové služby pro uživatele drog, mají své pevné místo systému péče. Kdybychom je plošně zrušili, pocítíme to všichni: vysokou promořeností HIV a infekčními žloutenkami, spoustou poházeného injekčního materiálu po ulicích a konečně sníženou efektivitou léčebných programů, kam by se uživatelé drog často vůbec nedostali.
Tato zařízení jsou potřebná a aby byla funkční, musí být pro uživatele dostupná. Kontaktní centra „nevyrábějí“ nové uživatele drog, pracují s lidmi, kteří již drogy berou. Ti nepřicházejí do kontaktních center odnikud – žijí v dané lokalitě, jsou to naši sousedi, bývalí spolužáci, příbuzní. Pokud je většina místních uživatelů drog zároveň klienty kontaktního centra, je to dobře – klienti jsou vedeni k tomu, aby použitý injekční materiál vraceli. Personál káček spolupracuje s místními institucemi, občany a policií a na jejich upozornění likviduje pohozené stříkačky tam, kde se vyskytnou. S uživateli drog je třeba pracovat tam, kde žijí. Všechny snahy odsouvat tyto aktivity mimo zraky veřejnosti vedou a vedly pouze k tomu, že drogový problém vypuká na jiných, nezmapovaných místech a s překvapivou razancí. Občané by měli přistupovat k těmto aktivitám s pochopením. Slouží, přímo nebo nepřímo, nám všem.

Víkendové užívání extáze na párty je součást životního stylu úspěšných mladých lidí a není důvod se znepokojovat? 
Tablety extáze (nejčastěji s obsahem MDMA anebo jiných amfetaminových derivátů) užívá každý víkend množství lidí. Jen málokdo z nich považuje vlastní užívání za problémové. To je dáno několika důvody: jednak typická doba užívání je o víkendu, psychika a organismus se stačí během týdne relativně zrestaurovat. Dlouhodobí uživatelé také pociťují typické vyhasínání účinku (droga nepůsobí jako dříve, odpadá euforie a přetrvává pouze stimulační efekt, který nebývá vždy příjemný). Dlouhodobě nefunguje zvyšování dávek ani dostatečná pauza od poslední intoxikace. Mnoho uživatelů tedy s párty a extází přestává dříve, než se dostanou do vážnějších problémů (také v souvislosti s přirozeným posunem životního stylu během dospívání). Jistá část uživatelů ale začíná kombinovat extázi s dalšími drogami, což s sebou nese zvýšená rizika poškození zdraví a přechází na další, rizikovější drogy, typicky pervitin nebo kokain. Z těchto uživatelů se posléze rekrutují klienti zařízení pracujících s drogově závislými. Každá tableta může obsahovat nebezpečné příměsi nebo kombinace. Úplnou záruku čistoty drogy rozhodně nedává doporučení od jiného uživatele. I tablety z jedné série mohou mít např. různý obsah účinných látek. Loga, vyražená na tabletách, se napodobují, může jít o zcela jiné tablety. Užívání extáze může vést k závislosti a je drastickým zásahem do organismu člověka.

Archiv

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se