« Úvod | Shadow Design.cz »

„Úspěch stojí na prevenci“ – výstava K-centra Benešov

Ve dnech 22. až 24. června proběhla v benešovském Domu dětí a mládeže výstava K-centra Benešov, u příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi, který od roku 1987 vyhlašuje OSN právě na zítřejší den.

První den výstavy se uskutečnilo slavnostní zahájení, kterého se zúčastnil také starosta Ing. Petr Kouba, který celou akci zaštítil. Mezi přítomnými dále byli například: místostarosta Jaroslav Duras, Vorlíčková z odboru péče o děti a mládež a ředitel obecně prospěšné společnosti Magdaléna, která je zřizovatelem benešovského K-centra. Vedoucí K-C PhDr. Anna Balatová představila spolu se svými spolupracovníky služby, které zařízení poskytuje a poté přizvala zpěvačky komorního divadla Áčko, které měly pro diváky připravené krátké hudební vystoupení.

Ti, kteří se přišli podívat, se dopodrobna seznámili s veškerými službami, které v současné době Magdaléna o.p.s. poskytuje, shlédli projekci o působení, účincích a rizicích jednotlivých drog a podívali se na výtvarné výstupy v podobě obrázků, které vznikaly v průběhu primárně preventivních programů na školách a v rámci arteterapie. K dispozici bylo široké spektrum informačních materiálů o tématech, týkajících se závislostí, které byly volně nabízeny.

Děti a mládež z různých škol, se zapojily vlastním ztvárněním hlavního motta kampaně OSN proti drogám, které zní: Ovládají drogy tvůj život? Jde o tvůj život. Jde o tvé blízké. Drogy tam nepatří. Dětí přišlo přes sto, ze škol, mezi nimiž byly ZŠ Dukla, Gymnázium Benešov, ZŠ Jiráskova, SOU stavební J. Nohy a ZŠ Vorlina z Vlašimi a jejich výtvarné počiny byly na výstavě vystaveny pro další návštěvníky z řad široké veřejnosti.

Všem, kteří se akce účastnili, děkujeme a věříme, že je informace o drogové problematice obohatily, a že se sejdeme zase příští rok, protože o tomto tématu by se nemělo mlčet.Archiv

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se