« Úvod | Shadow Design.cz »

Kořkovic statek..

Veřejná sbírka Nadace Divoké husy číslo: 294, 11.7. – 24.7. 2009

V druhé polovině července se poletíme s Divokými husami podívat do Vlčkovic.

V krásném prostředí České Sibiře se rekonstruuje statek, který bude sloužit mladým lidem s mentálním postižením jako chráněné bydlení. Kromě vytvoření harmonického prostředí pro lidi se znevýhodněním si nově vzniklá obecně prospěšná společnost „Statek Vlčkovice“ klade za cíl vybudovat z obce zajímavou destinaci s obnoveným kulturním dědictvím.

Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky, která probíhá od 11.-24.7. a jejíž výtěžek bude použit na rekonstrukci statku

Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27000000/2700, variabilní symbol 294, či zaslat SMS ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30,- Kč. Nadace obdrží 27,- Kč.

Do sbírky na rozšíření chráněné dílny sdružení Proutek jste přispěli částkou 14.823,-Kč, za kterou vám, kteří se k letům Divokých hus přidáváte, upřímně děkujeme.Archiv

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se