« Úvod | Shadow Design.cz »

Nový prostor

Nový Prostor je čtrnáctideník, jehož prodejci jsou bezdomovci, lidé v sociální tísní a lidé ohrožení sociální exkluzí. Polovina z každého prodaného výtisku zůstává prodejci. Časopis akcentuje své poslání nejen jako pomoc prodejcům v nouzi, ale také jako příležitost pro vznik jedinečné komunikační platformy, která jde napříč sociálními, věkovými a kulturními sférami. Časopis Nový Prostor je součástí mezinárodní sítě street-paperů INSP.

Nový Prostor začal vycházet pod názvem Patron v zimě 1999 a byl koncipován jako společenský měsíčník s důrazem na sociální témata a alternativní kulturu. Martina Řehořová, první šéfredaktorka po několika měsících odchází na mateřskou dovolenou a každý z dalších šéfredaktorů k této základní koncepci přidal něco svého. První zásadní zlom v koncepci časopisu, jeho obsahu a stylu, přišel s nástupem Fabiana Golga v září 2002. Časopis se tehdy profiloval jako angažovaný, ostrý a provokativní časopis s kontroverzně zpracovanými tématy a odvážnou grafikou. Druhý zásadní zlom, který definoval současnou podobu časopisu, přišel v červnu roku 2003, kdy byla správou redakce pověřena skupina autorů, grafiků a fotografů sdružených kolem Megabenu.

Po několika úděsně vypadajících experimentálních číslech se časopis na od podzimu roku 2003 začal prezentovat jako živý a interaktivní společenský magazín, který se zajímal o tématiku lidských práv, ekologie, sociálně vyloučených a samozřejmě i o kulturu. Tyto tematické okruhy zůstaly v centru zájmu časopisu dodnes.

Šéfredaktorka Erika Hníková nastoupila do redakce v červenci 2006. V průběhu léta a listopadu byla vybrána nová redakce, změna koncepce a designu časopisu byla provedena od vánočního čísla 272, které vyšlo 27. listopadu 2006.
Členy redakce byli Ondřej Slačálek a Tomáš Rychetský, nový grafický návrh dělal Antonín Kopp a Tomáš Mikovič. Cílem redakce bylo vydávat odvážný, provokující, kritický a zároveň čtivý časopis se zaměřením na ekologická, sociální a okrajová témata. Jeho stránky byly rozděleny do následujících rubrik: fejeton, pošli to dál, hlavní téma, stránka pro ženy, referát, komix, rozhovor, kultura a uličníci, dvě stránky věnované našim prodejcům.

V dubnu 2007 se k redakci pod vedením Eriky Hníkové připojila Veronika Hrdinová. Ta se v září 2007 stala novou šéfredaktorkou a po odchodu staré redakce přizvala ke spolupráci dva nové redaktory (politologa a právníka Tomáše Bojara a sociologa a dokumentaristu Ivo Bystřičana). Současná redakce nadále usiluje o to, aby v centru pozornosti časopisu zůstala témata z oblasti sociální problematiky, ekologie, menšin a alternativní kultury. Současně se snaží, aby Nový Prostor byl citlivým k tomu, co se odehrává na každodenní úrovni. Proto upřednostňuje texty od autorů, kteří „mají oči k vidění", a za kterými stojí osobitá zkušenost.

Více o tomto sjůpr časáčku na: www.novyprostor.cz
Archiv

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se