« Úvod | Výzva.. »

O terénu více v září..

Poslední červnová neděle byla dnem, který již v roce 1987 vyhlásila OSN Mezinárodním dnem boje proti zneužívání drog a ilegálnímu obchodu s nimi. Benešovské K-centrum, jehož služby využívají zejména uživatelé drog, k tomuto dni každoročně pořádalo výstavu, kde představovalo veřejnosti své služby. Letos bylo v plánu pojmout tuto akci trochu jinak. Zaměstnanci místního kontaktního centra, spolu s dalšími dobrovolníky a nadšenci, se chystají tento rok uspořádat informační akci, která bude doprovázena kulturním programem, zejména hudbou a divadlem. Nakonec se rozhodlo, že tato událost proběhne v Benešově až po letních prázdninách, tedy v září. Program s datem a místem konání, bude upřesněn v srpnu. K-centrum Benešov, jehož zřizovatelem je v současné době obecně prospěšná společnost Magdaléna, zde bude kromě zábavy chtít poskytnout také obecné i podrobné informace o své činnosti v oblasti problematiky užívání návykových látek. 
            „Káčko“ má své pevné zázemí v Benešově, ale jeho služby přesahují i do dalších měst a obcí v regionu, díky jeho Terénnímu programu Benešovsko. Pracovníci vyjíždějí do terénu pravidelně (min. 4 dny v týdnu), například do Vlašimi, Týnce n/Sázavou, Sázavy apod. Terénní práce (také označována jako streetwork) je ve spektru sociálních služeb nezastupitelná, neboť je svým klientům, potažmo jejich potřebám, nejblíže. „Teréňáci“ se pohybují na vytipovaných místech v lokalitě a vyhledávají osoby, které by mohly potřebovat podporu od této služby, v jejich přirozeném prostředí. Asistence při zvládání obtížných situací napomáhá sociálnímu začleňování. Na vzrůstající fenomén vyloučení ze společnosti, nejen kvůli drogám, ale i chudobě (zadlužování), nezaměstnanosti, bezdomovectví..., reaguje i Evropská unie, která letošní rok - 2010 - označila jako Evropský rok proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Práce v terénu s těmito lidmi, kteří vzhledem ke své situaci většinou nemají nikde podporu, je dlouhodobý, vyvíjející se proces s velmi zajímavými a nevšedními příběhy. O tomto typu poskytované služby, o dalších činnostech K-centra a záležitostech kolem drogové problematiky se dozvíte právě na výše zmiňované zářijové akci.
 


Archiv

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se