20.01.2017

Sociální práce Benešovsko na fb

Fotka uživatele Sociální práce BENEŠOVsko.

10.01.2010

Na hranici uznávaných práv člověka na svobodu …aneb o squattingu a vyjadřování.

  ZÁVĚREČNÁ ESEJ K LIDSKÝM PRÁVŮM

Mmj.

O squatterství formálně i neformálně…

O sporu mezi zákonem a právem člověka…


 „...celý ten statický komplex ztuchlých, koncepčně rozbředlých a politicky tak účelově jednajících masových politických stran, ovládaných profesionálními aparáty a vyvazujících občana z jakékoli konkrétní osobní odpovědnosti; celé ty složité struktury skrytě manipulujících a expanzivních ohnisek kumulace kapitálu, celý ten všudypřítomný diktát konzumu, produkce, reklamy, komerce, konzumní kultury a celá ta povodeň informací, to všechno – tolikrát už rozebráno a popsáno – opravdu asi těžko považovat za nějakou perspektivní cestu k tomu, aby člověk znovu nalezl sám sebe.“ 

Václav Havel, 1978

(více)

20.07.2009

Kořkovic statek..

Veřejná sbírka Nadace Divoké husy číslo: 294, 11.7. – 24.7. 2009

V druhé polovině července se poletíme s Divokými husami podívat do Vlčkovic.

V krásném prostředí České Sibiře se rekonstruuje statek, který bude sloužit mladým lidem s mentálním postižením jako chráněné bydlení. Kromě vytvoření harmonického prostředí pro lidi se znevýhodněním si nově vzniklá obecně prospěšná společnost „Statek Vlčkovice“ klade za cíl vybudovat z obce zajímavou destinaci s obnoveným kulturním dědictvím.

Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky, která probíhá od 11.-24.7. a jejíž výtěžek bude použit na rekonstrukci statku

Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27000000/2700, variabilní symbol 294, či zaslat SMS ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30,- Kč. Nadace obdrží 27,- Kč.

Do sbírky na rozšíření chráněné dílny sdružení Proutek jste přispěli částkou 14.823,-Kč, za kterou vám, kteří se k letům Divokých hus přidáváte, upřímně děkujeme.

(více)

16.06.2009

PLAVBA PODÉL SEVERNÍHO POBŘEŽÍ IRSKA

http://www.czechoceanteam.cz/coyt/

Czech Ocean Team a Ocean Youth Trust Ireland pořádají již 5. ročník plavby pro mládež podél pobřeží Irska. Vybraná skupina šesti mladých účastníků popluje společně s irskou šesticí na školní lodi LORD RANK o délce 20m, plně vybavené pro bezpečnou plavbu na moři. Lodi velí profesionální kapitán a jeho zástupce. Do všech činností na lodi se zapojí celá posádka rovným dílem, každý si tedy vyzkouší kormidlování, práci s plachtami i navigaci, ale také vaření v lodní kuchyni či úklid. Jediným jazykem na lodi je angličtina, kterou je nutné ovládat alespoň na běžné komunikativní úrovni.

Náklady ve výši cca 30.000,- Kč na pobyt na lodi vč. stravy + letecká doprava jsou plně hrazeny sponzory COT.
Vybraní účastníci uhradí pouze zápisné 2.000,- Kč.

Plavba se uskuteční 15. – 27. srpna 2009 z Belfastu podél severního pobřeží Irska do oblasti Donegal. Účastníci se naučí základy jachtingu, meteorologie, navigace, bezpečnosti na moři, kotvení atd. a to při plavbě ve dne i v noci. Při zastávkách bude možné poznat drsnou krásu irské přírody i život v přístavech. Začátek plavby proběhne v době startu etapy tradičního závodu TALL SHIP RACE z Belfastu.  

Podmínky účasti:

 • věk 16–21 let
 • komunikativní znalost angličtiny
 • sportovní duch a chuť zkusit něco nového
 • žádné nebo malé zkušenosti s jachtingem, naším cílem je zapojit mladé lidi, kteří by se k námořnímu jachtingu jinak nedostali  

Jak se přihlásit:

Zašlete stručný životopis spolu s motivačním dopisem v angličtině, ve kterém napíšete něco o sobě a o tom, proč byste se plavby česko-irské posádky rádi zúčastnili, případně jak byste rádi využili získané zážitky. Uveďte, kde jste se o této plavbě dozvěděli (např. od kamaráda, z nástěnky ve škole, z webu, z časopisu atd.).


(více)

22.04.2009

Sociální psychologie..

1)  Předmět sociální psychologie ve vztahu k ostatním psychologickým vědám a dalším společenským oborům

2)  Kulturní a sociální faktory v psychice člověka.

3)  Socializace.

4)  Interakce s druhými.

5)  Sociální psychologie malých skupin.

6)  Sociální role.

7)  Sociální postoje.

8)  Sociální percepce, interpersonální přitažlivost a vztahy.

9)  Komunikace.

10) Konflikt a spolupráce.

11) Motivace.

12) Davové psychologické procesy (více)

22.04.2009

Trochu ze sociálního práva..

O co se stará ÚP a o co OSSZ
Něco o důchodovém a nemocenském pojištění atd.
(více)

21.01.2009

Pár mýtů v drogové problematice..

...pár vět o marihuaně, LSD, kontaktních centrech a v podstatě o tom, o čem už jste jistě něco slyšeli..teď jde o to, co..
(více)

06.10.2008

Arte_terapie, filetika..


Arteterapie zahrnuje postupy zaměřené na odkrývání příčin a léčbu problematických jevů a                                     symptomů prostřednictvím výtvarné produkce (např.: úzkostné poruchy,         poruchy chování, akutní reakce na stres, posttraumatický syndrom).


Artefiletika se zaměřuje na zdravé jádro jedince a podporuje skrze prožitek jeho autosanační                                   schopnost, napomáhá sebepřijetí, seberealizaci a osobnostnímu seberozvoji                              prostřednictvím tvorby a exprese (např.: téma důvěry a bezpečí, hledání vlastní životní cesty, odpovědnosti za vlastní rozhodování).


(více)

17.09.2008

Soudobé Evropské trendy v sociální politice..

5 akcentů vývoje:

 • přechod od pasivního pečování (sociální past) k rehabilitaci
 • deinstitucionalizace
 • podpora motivace k výdělečné činnosti
 • od kategorizace potřeby ke zdůraznění nedostatku
 • podpora dostupnosti
Tendence v posledních 100 letech:
 • UDRŽITELNOST - rovnováha v solidaritě mezi těmi, co platí a berou - napříč politického spektra, dohoda politiků + přijetí národem
 • CÍLENOST - stojí méně, než paušál; zmírnění sociální stratifikace
 • MOTIVACE - k návratu do přirozeného prostředí; předpoklady k tomu, že se klient o sebe trochu stará sám
 • UNIFORMIZACE - stejnost, stejné podmínky pro start, pro všechny - rovnost příležitostí
 • UNIVERZALIZACE - důstojný život pro všechny (ne pro skupiny), bez rozdílů x diskriminaci
 • KOMPLEXNOST - úplnost ošetření sociální události - identifikace (peníze x služba), nutný přesný odhad kam peníze a kam službu - nezbytné spolupodílení objektu; komplexnost nesmí přesáhnout motivaci
 • SUBSIDIARITA - nejblíže ke klientovy (1.obec)
 • GARANCE - co bylo slíbeno, bude dodrženo - v prostoru a čase --- ekonomická a regulační (fungování, pravidla, kontrola)
 • DEINSTITUCIONALIZACE - terénní služby
 • DEETATIZACE - odstátnění
(více)

26.07.2008

http://www.generalni-stavka.info/index.php

Lidé v sociálních službách a jejich přátelé vyhlašují na

Den lidských práv 10. prosince 2008 ..

BED IN - generální stávku sociálních služeb

uvod.jpg, 61kB 

 

(více)

08.06.2008

Rozbor financování neziskových organizací..

Maturitní práce (2005/06)..

OBSAH

ÚVOD..2

1 NEZISKOVÝ SEKTOR.. 3

1.1 Občanské sdružení JAHODA.. 4

   1.1.1 Principy JAHODY.. 4

2 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ RÁMEC NNO.. 5

2.1 Další právní úpravy. 5

2.2 Činnost JAHODY dle zákona. 6

3 VEŘEJNÁ A VZÁJEMNÁ PROSPĚŠNOST. 6

4 VÝVOJ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ (NNO) 7

5 FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8

5.1 Definice finančních zdrojů. 8

  5.2 Státní sektor 8

5.3 Dokumenty (výzva, žádosti) 8

   5.3.1 Dotační řízení MPSV.. 9

   5.3.2 Projekt JAHODY – pro dotační řízení 14

   5.3.3 Žádost o státní dotaci – MI 2006. 19

   5.3.4 Žádost o grant hl. m. Prahy. 20

  5.4 Nestátní sektor 21

5.5 Srovnání zdrojů financování NNO JAHODA.. 23

6 AKTUÁLNÍ INFORMACE K FINANCOVÁNÍ NNO.. 24

6.1 Zpráva o neziskovém sektoru za rok 2005. 24

6.2 Nová databáze finančních zdrojů. 25

6.3 Globální granty. 26

6.4 Grantový kalendář 26

6.5 Na granty do soc. oblasti půjde letos více než čtvrt miliardy korun. 26

6.6 Nadace rozvoje občanské společnosti 27

   6.6.1 Aktuální výzvy. 28

   6.6.2 Bezplatné osobní konzultace. 28

6.7 Současný stav fundraisingu v NO.. 28

   6.7.1 Metodologie fundraisingu. 29

   6.7.2 O fundraisingu a využívání zdrojů. 29

   6.7.3 Využívané metody fundraisingu. 30

        6.7.3.1 Jakým způsobem získávají organizace peněžité dary. 30

        6.7.3.2 Využívané formy komunikace. 30

   6.7.4 Komentáře od NNO k fundraisingu. 30

6.8 Neziskové organizace na cestě do Evropské Unie. 31

   6.8.1 Doporučení pro ostatní NNO.. 32

   6.8.2 Programová strategie. 32

   6.8.3 Co projekt NO na cestě do EU vzal a dal 34

ZÁVĚR.. 35

    Seznam použité literatury

    Přílohy

(více)

14.03.2008

BURN OUT

Syndrom profesního vyhoření..

 

Použitá literatura

_______________

Kopřiva, K.:          Lidský vztah jako součást profese. Portál, Praha 1997.

Libigerová, E.:      Syndrom profesionálního vyhoření. Praktický lékař 79, 1999, č.4.

Potterová, B.A.:    Jak se bránit pracovnímu vyčerpání. Votobia, Olomouc 1997.           

Tošner, J., Tošnerová, T.: Burn-out Syndrom – Syndrom vyhoření. Pracovní sešit pro

účastníky specializačního kurzu „Řízení neziskových organizací“,

Hestia – Nadace pro rodinu, 1997.

(více)

05.02.2008

Nízkoprahový klub..

Nízkoprahové kluby jsou určeny převážně dětem a mladým 
lidem, kteří by jinak svůj čas trávili na ulici.
(více)

04.02.2008

Sociální kontrola a sociální deviace

Sociální kontrola a deviace(primární a sekundární), 
Anomie(anomická dělba práce, anomická sebevražda)..
(více)

Archiv

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se